Долоо хоногийн үг

"Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose." Bill Gates
Амжилт бол муу багш. Ухаантай хүмүүсийг ялагдах ёсгүй гэсэн бодолд уруу татдаг.

Saturday, July 23, 2011

Аяллын үргэлжлэл: Mesa Verde NP /CO/

9.Юта мужийн нашийнол паркуудаар орж дуусгалаа. Клородагийн урд хэсэгт байрлах Mesa Verde National Park гэдэг нь Паубло индианчууд оршин сууж байгаад ган гачгийн улмаас 13-р зууны үед орхин нүүж гарсан хотын үлдэгдэл газар юм. Харамсалтай нь уг паркийн ойн 67 хувь нь шатаж устсан. Хуучин хэвэндээ ороход 400 жил шаардлагатай гэж байсан.


No comments:

Post a Comment