Долоо хоногийн үг

"Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose." Bill Gates
Амжилт бол муу багш. Ухаантай хүмүүсийг ялагдах ёсгүй гэсэн бодолд уруу татдаг.

Friday, March 2, 2012

Бөөрний өдөр


3 сарын 8-д дэлхий даяар бөөрний өдрийг тэмдэглэдэг. Үүнтэй холбогдуулж Америкийн Үндэсний Бөөрний Сангаас /National Kidney Foundation/ бөөрний үнэгүй үзлэгийг Америк даяар олон хотуудад тодорхой хуваарийн дагуу 1-р сараас эхлэн 5-р сар хүртэл 1 өдрөөр хийгддэгийг урьд нь мэдээлж байсан билээ. Уг үзлэгийг KEEP буюу Kidney Early Evaluation Program гэж нэрлэдэг бөгөөд оршин суугаа хотод тань үзлэг явагдах эсэх болон үзлэгийн хуваарийг 1800-622-9010 утсаар буюу тус байгууллагын http://www.kidney.org/news/keep/index.cfm сайтаар орж үзээрэй. Харамсалтай нь Калифорн мужид энэ жил үзлэг төлөвлөгдөөгүй байна. 3 жилийн өмнө манай дүүгийн эхнэр очиж үзүүлэхэд биеийн ерөнхий үзлэгийг хийж, бөөрний нарийн шинжилгээнүүдийг авч хариуг нь зөвлөгөөний хамтаар дараа нь шуудангаар ирүүлж байсан.

No comments:

Post a Comment