Долоо хоногийн үг

"Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose." Bill Gates
Амжилт бол муу багш. Ухаантай хүмүүсийг ялагдах ёсгүй гэсэн бодолд уруу татдаг.

Tuesday, January 19, 2010

Эхлэл

Хүмүүсээс блогтой болох болоогүй юу гэж асуухаар удахгүй болноо гэж хариулсаар удлаа. Тэгээд шинэ оны төлөвлөгөөндөө дээгүүр бичсэний ачаар өнөөдөр л өөрийнхөө блогийн барааг харж байна. Гэр орны бусад гишүүдтэйгээ харилцан тохиролцож, зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр :-) цаг заваа зөв сонгож зохицуулаад хичээнээ. Дээр нь та бүхний дэм их нэмэртэй шүү.

No comments:

Post a Comment